Rope speed dating at InFLUX

Home Our Events - InFLUX Kinky Events Rope speed dating at InFLUX

Rope speed dating at InFLUX

Tie in a safer space and connect with people

!Find the Romanian version below!

What is this event?

This is a speed dating event with ropes. The aim is not to find romantic partners, but rather to meet people that you can connect with in ropes, regardless of their gender or sexual orientation. You will be paired up with random people and have a set time to negotiate, tie and click. We will also be hosting a small rope workshop before the speed dating begins, to fuel your imagination before you start tying. To attend this event it is necessary to have attended our consent workshop. Don’t forget to attend a consent workshop if you are coming to us for the first time. Check our website for the next dates when we will be hosting the workshop.

This event will be hosted in Romanian, but you will have the possibility to interact with people who speak English as well.

Please bring your ID card with you so we can check your age at the door. We keep none of your data, but we need to make sure that everyone is an adult. 

What happens at the event?

Please keep in mind that you will be aired up with people of all genders and all sexual orientations. The aim of this event is not to strictly find romantic or sexual partners, but to have fun, to share space and to get the opportunity to tie different people and see what connection can be created. Anyone can stop tying or getting tied at any point during the event if they start feeling uncomfortable for any reason.

Schedule with breaks

19.00-19.30 – We gather at the space

19.30-20.30 – A workshop on tying flow and rhythm 

20.30-21.00 – Break to socialize

21.00-23.00 – Speed dating in ropes

Please do not be late, so as not to disturb other participants. We close the door at the announced time and we make no exceptions.

How can you reach us?

Our address is Boulevard Theodor Pallady 287.

You can find information on how to reach us here.

There are many parking spaces in the area, especially in the evening or after 6 pm. The metro station at “1 Decembrie 1918” is the closest to us and it’s only 8 minutes away, on foot.

Our elevator is sometimes working and sometimes not. Unfortunately, while we hope this gets fixed soon, it is not up to us. If the elevator does not work when you arrive, please take the stairs to the 5th floor where you will see the sign to InFlux. The building staircase doesn’t have a lot of light and we apologize for that. We hope the issue gets fixed soon, but until then, please use your phone flashlight to go upstairs.

Our phone number is +40723258105 and you can write to us on Whatsapp before the door closing time.

Who can come?

You do not need a partner for this event, but feel free to bring anyone along if they have also participated in the Consent Workshop. You don’t even need your own ropes, we can provide you with some. No experience in tying is necessary.

Press “Going” on our website, if you have already attended a consent workshop. You will receive an email confirmation and we will keep you updated with information about the event. You will also receive an email reminder close to the event, so you don’t miss it.

We reserve the right to select event participants.

What are you bringing? What are you wearing?

Don’t forget your InFLUX card, if the event requires the Consent Workshop attendance and your ID card so we can check it at the door and make sure you are 18+!

Wear something that you feel free to move in and get tied in.

Who organizes this event?

Kitty Rea (she/her) is a rigger and a model for 11 years. She loves ropes and her experience has taught her that the more people you tie, the better you get at your rope craft. Which is why she wants to offer everyone the chance to tie, to connect and to experience rope out of a place of curiosity, rather than performance.

Photo credits: (Photo by Kitty Rea / Model Light_of_Lulu)

RULES FOR INFLUX

Please read our rules carefully before attending our events. 


Romanian version

Ce este acest eveniment?

Acesta este un eveniment de speed dating cu sfori. Scopul nu este să găsești parteneri romantici, ci mai degrabă să cunoști oameni cu care te poți conecta în sfori, indiferent de genul lor sau de orientarea lor sexuală. Vei lega cu persoane aleatorii și veți avea un timp stabilit pentru a negocia, a lega și a afla dacă e chimie de orice fel. De asemenea, vom avea un mic atelier de bondage înainte de începerea speed dating-ului, pentru a vă alimenta imaginația înainte de a începe să legați. Pentru a participa la acest eveniment este necesar să fi participat la atelierul nostru de consimțământ. Nu uita să participi la un atelier de consimțământ dacă vii la noi pentru prima dată. Verifică site-ul nostru pentru următoarele date când vom găzdui atelierul.

Acest eveniment va fi găzduit în limba română, dar vei avea posibilitatea de a interacționa și cu oameni care vorbesc engleza.

Te rugăm să îți aduci buletinul, ca să putem verifica vârsta la ușă. Nu păstrăm niciun fel de informații despre tine, dar trebuie să ne asigurăm că toată lumea care participă este majoră.

Ce se întâmplă la eveniment?

Te rugăm să iei în considerare că vei lega cu oameni de toate genurile și de toate orientările sexuale. Scopul acestui eveniment nu este de a găsi strict parteneri romantici sau sexuali, ci de a ne distra, de a împărți un spațiu mai sigur și de a avea ocazia să legăm diferiți oameni pentru a vedea ce conexiune se poate crea. Oricine se poate opri din a lega sau din a fi legat în orice moment al evenimentului dacă începe să se simtă inconfortabil din orice motiv.

Program cu pauze

19.00-19.30 – Ne adunăm la spațiu

19.30-20.30 – Un workshop despre flow și ritm în bondage

20.30-21.00 – Pauză de socializare

21.00-23.00 – Speed dating în sfori

Te rugăm să nu întârzii, pentru a nu-i deranja pe ceilalți participanți. Închidem ușa la ora anunțată și nu facem excepții.

Cum ne poți contacta?

Adresa noastră este Bulevardul Theodor Pallady 287.

Poți găsi informații despre cum să ajungi la noi aici.

În zonă sunt multe locuri de parcare, mai ales seara sau după ora 18.00. Stația de metrou „1 Decembrie 1918” este cea mai apropiată de noi și se află la doar 8 minute de mers pe jos.

Liftul nostru funcționează uneori și alteori nu. Din păcate, deși sperăm că acest lucru se va rezolva în curând, nu depinde de noi. Dacă liftul nu funcționează când ajungi, te rugăm să urci scările până la etajul 5, unde vei vedea semnul către InFlux. Scara clădirii nu are multă lumină și ne cerem scuze pentru asta. Sperăm că problema se rezolvă în curând, dar până atunci, te rugăm să folosești lanterna telefonului pentru a ajunge sus.

Numărul nostru de telefon este +40723258105 și ne poți scrie pe Whatsapp până la ora oficială de închidere a ușilor.

Cine poate veni?

Nu ai nevoie de un partener pentru acest eveniment, dar nu ezita să aduceți pe oricine dacă a participat și la atelierul de consimțământ. Nici măcar nu ai nevoie de propriile sfori, noi îți putem oferi unele. Nu este necesară experiența în bondage.

Dă click pe „Going” pe site-ul nostru, dacă ai participat deja la un atelier de consimțământ. Vei primi o confirmare prin e-mail și te vom ține la curent cu informații despre eveniment. Vei primi, de asemenea, un e-mail mai aproape de eveniment, pentru a-ți aminti de el, ca să nu-l ratezi.

Ne rezervăm dreptul de a selecta participanții la eveniment.

Ce aduci? Ce porţi?

Nu uita de cardul InFLUX, dacă evenimentul necesită participarea la Atelierul de Consimțământ și nu-ți uita buletinul, pe care îl verificăm la ușă, să ne asigurăm că ai peste 18 ani.

Poartă ceva în care te poți mișca și lega ușor.

Cine organizează evenimentul?

Kitty Rea (ea) este rigger și model de 11 ani. Iubește sfoile și experiența ei a învățat-o că, cu cât legi mai mulți oameni, cu atât ajungi să te descurci mai bine. De aceea vrea să ofere tuturor șansa de a lega, de a se conecta cu alții și de a experimenta sofara dintr-un loc de curiozitate, mai degrabă decât de performanță.

Credite foto: (Poză de Kitty Rea / Model Light_of_Lulu)

REGULILE INFLUX

Te rugăm să citești cu atenție regulile noastre înainte de a participa la evenimentele de la InFLUX.

The event is finished.

Date

28 May 2023
PAST EVENT

Time

7:00 pm - 11:00 pm

Location

InFLUX
IOR 2, Theodor Pallady 287, Bucharest
Category

Organizer

Kitty
Kitty
Email
thekittyrea@gmail.com
Website
Kitty Rea - intimacy coach

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *