Begginers Workshop & Rope Jam

20230812-Rope Workshop for Beginners and Rope Jam

Begginers Workshop & Rope Jam

Learning new skills and having fun afterwards!

 

Ce este acest eveniment?

Acest eveniment va începe cu un Atelier de sfori pentru începători. În cadrul acestui workshop vom învăța diferite tipuri de fricții pe care le putem face cu sfoara, precum și situațiile în care le putem folosi. După workshop, dăm drumul la socializare și distracție, unde oricine poate repeta și încerca orice dorește. Poți veni doar la Workshop sau doar la Rope Jam sau poți participa la ambele!

Pentru a participa la acest eveniment, este obligatoriu să fi participat în prealabil la un Atelier de consimțământ. Atelierul de consimțământ este obligatoriu pentru participarea la multe dintre evenimentele noastre la InFLUX. Organizăm un Atelier de consimțământ joi 10 august. Vezi detalii aici.

Acest eveniment va fi găzduit în limba română.

Confirmăm participarea la acest eveniment cu cel puțin 24 de ore înainte ca el să înceapă. Te rugăm să dai “Going” cu cel puțin o zi înainte de eveniment.

‼️Te rugăm să îți aduci buletinul, ca să îți putem verifica vârsta la ușă. Nu păstrăm niciun fel de informații despre tine, dar trebuie să ne asigurăm că toată lumea care participă este majoră. Poți vedea aici cum verificăm buletinul, astfel încât toate datele tale, cu excepția anului de naștere și a pozei, să ne fie vizibile.

 

Ce se întâmplă la eveniment?

Program cu pauze

17.00 – 17.30 – Ne adunăm la spațiu, scoatem sforile și ne pregătim de workshop!
17.30 – 19.30 – Învățăm și repetăm legături
19.30 – 20.00 – Deschidem iar ușile pentru cei care vor să participe doar la Rope Jam
20.00 – 00.00 – Rope Jam

Te rugăm să respecți programul și să nu întârzii, pentru a nu-i deranja pe ceilalți participanți. Nu putem garanta că cineva va fi disponibil să deschidă ușa după ora de închiderea a intrărilor. Nu acceptăm întârzieri la niciun atelier, deoarece este posibil să ratezi informații importante.

 

Cum ne poți contacta?

Adresa noastră este Bulevardul Theodor Pallady 287 (intri pe aleea de lângă Casa Luminița, faci prima la dreapta și intri pe prima ușă industrială gri; ne găsești la etajul 5).

Poți găsi informații despre cum să ajungi la noi aici sau aici.

În zonă sunt multe locuri de parcare, mai ales seara sau după ora 18.00. Stația de metrou „1 Decembrie 1918” este cea mai apropiată de noi și se află la doar 8 minute de mers pe jos.

Liftul nostru funcționează uneori și alteori nu. Din păcate, deși sperăm că acest lucru se va rezolva în curând, nu depinde de noi. Dacă liftul nu funcționează când ajungi, te rugăm să urci scările până la etajul 5, unde vei vedea semnul către InFLUX. Scara clădirii nu are multă lumină și ne cerem scuze pentru asta. Sperăm că problema se rezolvă în curând, dar până atunci, te rugăm să folosești lanterna telefonului pentru a ajunge sus.

Numărul nostru de telefon este +40723258105 și ne poți scrie pe Whatsapp până la ora oficială de închidere a ușilor.

 

Cine poate veni?

Îți recomandăm să vii la acest workshop cu cineva cu care să poți face legăturile, pentru a învăța cât mai mult. Unele dintre legături pot fi făcute și pe propriul corp.

Pentru a te descurca la acest workshop, nu ai nevoie de experiență cu sforile.

‼️Dă click pe „Going” pe site-ul nostru, dacă ai fost deja la unul dintre Atelierele de Consimțământ. Vei primi o confirmare prin e-mail și te vom ține la curent cu informații despre eveniment. Vei primi, de asemenea, un e-mail mai aproape de eveniment, pentru a-ți aminti de el, ca să nu-l ratezi. Te rugăm anunță-ne dacă te-ai înscris, ți-am confirmat participarea, dar nu mai poți veni.

Ne rezervăm dreptul de a selecta participanții la eveniment.

 

Ce aduci? Ce porţi?

Nu uita cardul InFLUX! Pentru a participa la eveniment trebuie să fi fost la un Atelier de Consimțământ, ceea ce vom verifica la intrare.

De asemenea, nu-ți uita buletinul, pe care îl verificăm la ușă, să ne asigurăm că ai peste 18 ani.

Poartă ceva mai confortabil pentru atelier. Poți să-ți schimbi hainele înainte de Jam, dacă vrei.

 

Cine organizează evenimentul?

Acest atelier va fi susținut de Băje (el). Băje este super pasionat de sfori din 2013, participând la multiple workshop-uri susținute în România sau în străinătate de unii dintre cei mai cunoscuți riggeri.

 

Reguli InFLUX

Te rugăm să citești cu atenție regulile noastre înainte de a participa la evenimentele de la InFLUX.

 

Photo credits: Photo – Mia / Model – Mia

 


 

What is this event?

This event will start with an Rope Workshop for Begginers. During this workshop, we will learn different types of frictions that can be done with rope, as well as situations in which we can use them. After the workshop, we start socializing and having fun, and anyone can practice and try anything they want. You can come only to the Workshop or only to the Rope Jam or you can participate in both!

To attend this event, it is mandatory that you have attended a Consent Workshop. The InFLUX consent workshop is mandatory for attending many of our events at InFLUX. We organize a Consent Workshop in Romanian on Thursday August 10th. See more details here.

The workshop will be held in Romanian.

We confirm attendance 24 hours before the start of the event at the latest. Please hit the confirm button at least one day before the start of the event.

‼️Please bring your ID card with you so we can check your age at the door. We keep none of your data, but we need to make sure that everyone is an adult. You can see here how we check your ID so that all your data but your year of birth and picture are visible to us.

 

What happens at the event?

Schedule with breaks

17.00 – 17.30 – We gather at the space, take out the ropes and prepare for the workshop!
17.30 – 19.30 – We learn and practice the ties
19.30 – 20.00 – We open the doors again for those who only want to participate in the Rope Jam
20.00 – 00.00 – Rope Jam

Please try to respect the schedule and not be late, so as not to disturb other participants. We cannot guarantee that someone will be available to open the door for you after closing time. We do not accept late admissions to any workshops since you might miss important information.

 

How can you reach us?

Our address is Bulevardul Theodor Pallady 287.

You can find information on how to reach us here or here.

There are many parking spaces in the area, especially in the evening or after 6 pm. The metro station at “1 Decembrie 1918” is the closest to us and it’s only 8 minutes away, on foot.

Our elevator is sometimes working and sometimes not. Unfortunately, while we hope this gets fixed soon, it is not up to us. If the elevator does not work when you arrive, please take the stairs to the 5th floor, where you will see the sign to InFLUX. The building staircase doesn’t have a lot of light and we apologize for that. We hope the issue gets fixed soon, but until then, please use your phone flashlight to go upstairs.

Our phone number is +40723258105 and you can write to us on Whatsapp before the door closing time.

 

Who can come?

We recommend you to come to this workshop with someone you can tie with in order to learn as much as possible.

You don’t need any experience with ropes to be able to participate.

‼️Press “Going” on our website, if you have already attended a Consent Workshop. You will receive an email confirmation and we will keep you updated with information about the event. You will also receive an email reminder close to the event, so you don’t miss it.

We reserve the right to select event participants.

 

What are you bringing? What are you wearing?

Don’t forget your InFLUX card! The event requires the Consent Workshop attendance and we will check at the entrance if you have attended it.

Also, don’t forget your ID card so we can check it at the door and make sure you are 18+!

Wear something more comfortable for the workshop. You can change clothes before the Jam, if you want to do so.

 

Who organizes this event?

This workshop will be taught by Băje (he). Băje has been super passionate about ropes since 2013, participating in multiple workshops held in Romania or abroad, by some of the most famous riggers.

 

InFLUX Rules

Please read our rules carefully before attending our events.

 

Photo credits: Photo – Mia / Model – Mia

The event is finished.

Date

12 Aug 2023
PAST EVENT

Time

5:00 pm - 12:00 am

Location

InFLUX
IOR 2, Theodor Pallady 287, Bucharest

Organizer

Băje
Băje
Email
baje.fetlife@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *